TICKETS

ENGLISH VERSION BELOW THE CZECH

Drahá rodino a příznivci Tribal Gatheringu 

Jsme potěšeni, že můžeme pomalu odkrývat informace k Tribal Gatheringu pro tento rok, ale jeste zdaleka nejsme u konce plánování. Mnoho z vás se tázalo na koupi včasných vstupenek. Uvádíme tedy nějaké podrobnosti níže.

Snažíme se držet cenu nízko, aby si ji všichni, co chtějí přijet, mohli dovolit. Standardní cena vstupenky za včasnou koupi je 1800 Kč, ale vytvořili jsme dvouúrovňovou cenu pro ty, kteří mají vyšší příjmy nebo chtějí akci podpořit. Pokud si přejete zaplatit 2100 Kč, budeme moc vděční za vaší podporu.

Cena lůžka v chatkách je 500 Kč za osobu po dobu akce. Pokud si rodiny přejí zaplatit chatu pro 4, cena je 1500 Kč. Chatky jsou velmi jednoduché, viz foto.

https://tribalgathering.cz/en/venue/#jp-carousel-93
Kempování je bezplatné a je možné spát i v kostele, i když nezaručujeme daný komfort a klid- večerní program v kostele a úklid karimatek a spacáků na denni aktivity.

Máme opět náš fantastický tým, který bude připravovat jídlo. V čele s Olou při hlavních chodech a s Hanou při snídani. Cena je stejná jako loni za celý balíček od čtvrtka do neděle 1025KC, při specifických  požadavcích se na cenu zeptejte. Jídlo je vegetariánské nebo veganské, ale pokud máte další potřeby a přání, sdělte nám to prosím předem a my uděláme maximum, abychom vám vyšli vstříc. Po příjezdu obžíite kupony na jídllo.

Děti do 11 let mají jídlo zdarma a děti od 11 do 16 let platí poloviční cenu.

Online vstupenky přez goout.net

https://goout.net/cs/listky/tribal-gathering-2022/faxm/

Platba vstupenek pomocí bankovního účtu

Pro platbu vstupenek, chatek a jídla, prosím nejprve napište Pavle:  pajka.p@email.cz, pokud si přejete částku potvrdit.

Bankovní údaje: 115-2820870297/0100

Do zpráv pro příjemce přidejte své počáteční jméno a příjmení nebo jiný jasný identifikátor.

Pokud máte otázky, neváhejte a zeptejte se nás, pokud nenajdete danou informaci v sekci FAQ na webu

FAQ

—-

ENGLISH VERSION

Dear Tribal Gathering family and supporters

We are excited to begin releasing the line up, but we’re not quite ready yet. We have been asked by many of you about early bird tickets so we are providing the details below. 

We are trying to keep the price low to include everybody so the standard early bird ticket price is 1800KC but we have created a 2 tier pricing for those on higher income or wishing to support the event.  If you wish to pay 2100KC we are grateful and thank you for this extra support. 

The price of a bed in the huts is 500KC per person for the duration of the event. If families wish to pay for a hut for 4 the price is 1500KC. The huts are very simple, see photo. 

https://tribalgathering.cz/en/venue/#jp-carousel-93.
Camping is without charge, and it is possible to sleep in the church though sometimes it will mean you don’t get a full night of sleep. 

We have our fantastic team preparing the food again, fronted by Ola on meals and Hana on breakfast. The price is the same as last year for the full Thursday eve to Sunday package 1025KC, for more complicated arrangements please ask us for the price. Food is all vegetarian or vegan but if you’ve special requirements please tell us in advance and we will do our best to satisfy you. We will issue food vouchers on arrival

Children under 11 eat for free and those 11 to 16 are half price.

Online tickets via goout.net

https://goout.net/cs/listky/tribal-gathering-2022/faxm/

Ticket payment via bank account

For payments please first email Pavla pajka.p@email.cz if you wish to confirm the amount. 

Then her bank details are: 115-2820870297/0100
Please add your initial and last name as reference, or some other clear identifier.

Ask us questions if you have them but please also check the FAQ section on the website
https://tribalgathering.cz/en/faq/