Monika Michael

Budu číst příběh o mystériu tkaní a spřádání nití. U toho se můžeme zasnít a utkat sen života v naší krajině. Navzájem tak navážeme na tradice a učení, které mi předali domorodí lidé kmene Kogi.

I will read a story about the mystery of weaving and thread spinning. At the same time, we can weave the dream of life in our land. In this way, we will build on the traditions and teachings passed on to me by the indigenous people of the Kogi tribe.

Partly talk, medicine work, practical craft. Monika will weave many things at once….

In czech language with english translation if needed.


Nadační fond Mosty-Puentes
WWW.MOSTY-PUENTES.CZ

Nadační fond Mosty – Puentes dlouhodobě pracuje na vytváření mostů mezi kulturami a také mezi lidmi a krajinou. Je to práce jako každá jiná, jen s tím rozdílem, že u nás v České republice zatím nemá oficiální kategorii. Obracíme se na vás s kampaní pro podporu krajánků, kteří i v naší historii vždy spojovali lidi, urovnávali spory, přinášeli novou inspiraci a iniciovali nové a potřebné směry v místních komunitách. S vaší podporou budeme moci oživit jedno z původních a velmi důležitých povolání, které naše současná společnost potřebuje.
Podpořte nás na DARUJME.CZ